نوشته‌ها

برپایی جشنواره روستایی رهگذر همزمان با روز شهرستان مهریز

نهمین روز از سال ۱۳98 از طرف ستاد اجرایی خدمات سفر استان به عنوان روز شهرستان مهریز نامگذاری گردیده است که مراسم نوروزگاه این شهرستان در مزارع شور این شهرستان برگزار شد.