نوشته‌ها

استاندار:

توجه به میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یکی از پیشران‌های مهم توسعه و پیشرفت استان یزد است

استاندار یزد گفت: بخش میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری یکی از پیشران‌های مهم پیشرفت و توسعه و از مزیت‌های بزرگ استان هستند، لذا توجه به این بخش، یک ضرورت و یک امر واجب است.