نوشته‌ها

اهدای جایزه جهانی سالانه حفاظت از میراث فرهنگی یونسکو (آسیا_اقیانوسیه) به قنات ثبت جهانی زارچ یزد

مدیر پایگاه میراث جهانی قنات زارچ با اشاره به طولانی‌ترین قنات جهان در قلب شهر یزد گفت: جایزه جهانی سالانه حفاظت از میراث فرهنگی یونسکو (آسیا_اقیانوسیه) با عنوان «ممتاز» به اثر ثبت جهانی قنات زارچ اهدا شد.