نوشته‌ها

ثبت 10 اثر منقول تاریخی استان یزد در فهرست آثار ملی کشور

معاون میراث فرهنگی یزد از ثبت 10 اثر منقول تاریخی یزد در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.