نوشته‌ها

توسعه گردشگری سلامت بین یزد و غنا

استاندار یزد توسعه روابط تجاری با محوریت گردشگری با کشور غنا را مورد تأکید قرارداد و گفت: «توسعه گردشگری سلامت جزو این ظرفیت‌هاست.