نوشته‌ها

برگزاری دوره توان‌افزایی جامعه محلی با محور صنایع‌دستی/توسعه به‌هم‌پیوسته رئوس مثلث میراث، گردشگری و صنایع‌دستی

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع‌دستی استان یزد از برگزاری دوره توان‌افزایی با محوریت تولید و رونق صنایع‌دستی خبر داد و گفت: «صنایع‌دستی به گردشگری و میراث فرهنگی پیوسته است لذا توسعه هرکدام از دو رأس دیگر میراث فرهنگی و گردشگری می‌تواند به رونق صنایع‌دستی نیز منجر شود.»