نوشته‌ها

تنوع جاذبه‌های گردشگری منبع اصلی جذب گردشگران در استان یزد

وجود ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه گردشگری برای هر سرزمین محسوب می‌شود. بااین‌حال با توجه به گسترش سریع صنعت گردشگری و به‌منظور کسب جایگاهی بالاتر در عرصه رقابت تنگاتنگ این صنعت، دولت‌ها صرفاً به داشته‌های خویش در این زمینه بسنده نمی‌کنند و درصدد تنوع‌بخشی به رویکردهای توسعه‌ای خود برای جذب حداکثری گردشگران هستند.