نوشته‌ها

تقویت گردشگری یزد با تقویت صنایع‌دستی گره‌خورده است

سرپرست معاونت صنایع‌دستی استان یزد با اشاره به اینکه هفته گردشگری برای فعالان و هنرمندان صنایع‌دستی مانند هفته صنایع‌دستی است، گفت: «امروز گردشگری تجربه محور و سایر انواع گردشگری در یزد با حوزه صنایع‌دستی پیونده خورده است.»