نوشته‌ها

ترکه بافی مهریز، هنری اصیل و رو به افول

خطه کویری یزد که در مرکز ایران واقع شده است از لحاظ هنر و فرهنگ یکی از مناطق مهم‌ ایران به ‌حساب می‌آید.