نوشته‌ها

تبدیل واحد صنعتی کاشی به واحد سبز ارمغانی در اردکان

رئیس کمیسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تبدیل واحد صنعتی شریف به واحد سبز ارمغانی برای مردم ستمدیده اردکان در حوزه آلودگی و محیط‌زیست خواهد بود.