نوشته‌ها

بازدید مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث‌فرهنگی از ۳ پروژه بزرگ گردشگری در یزد

سه پروژه بزرگ گردشگری در یزد مورد بازدید مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث‌فرهنگی قرار گرفت.

بازدید مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث‌فرهنگی از یک مجموعه گردشگری

مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از مجموعه گردشگری در حال احداث در محدوده روستای محمدآباد یزد بازدید کرد.

بازدید مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث‌فرهنگی از ۲ پروژه گردشگری تفت

مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از دو پروژه گردشگری در حال احداث شهرستان تفت بازدید کرد.

بازدید مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث‌فرهنگی از هتل در حال احداث میبد

مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از هتل در حال احداث کریاس پلاس میبد بازدید کرد.

بررسی روند پیشرفت پروژه هتل پنج ستاره اردکان با حضور مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث‌فرهنگی

مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از پروژه احداث هتل ۵ ستاره کوشک اردکان بازدید کرد.

بازدید مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث‌فرهنگی از مجتمع گردشگری آبادگران یزد

مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از پروژه در حال احداث مجتمع گردشگری آباد گران یزد بازدید کرد.

بازدید مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث‌فرهنگی از هتل کهکشان یزد

مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از پروژه هتل کهکشان یزد بازدید کرد.