نوشته‌ها

رئیس شورای اسلامی شهر یزد

خواهرخواندگی یزد و بندرانزلی برای گسترش تبادلات اقتصادی است

رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت: تفاهم‌نامه‌هایی که شهر میراث جهانی با دیگر مناطق منعقد می‌کند برای تعامل دوسویه تجربیات و گسترش مناسبات اقتصادی است و خواهرخواندگی یزد و بندرانزلی هم در همین راستا بوده است.