نوشته‌ها

بزرگداشت روز جهانی موزه ها در شهر میراث جهانی یزد

به مناسبت هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه ها برنامه های ویژه ای در موزه های استان یزد برگزار می شود.

بزرگداشت روز بناها و محوطه های تاریخی در شهرستان مهریز

پایگاه جهانی باغ پهلوانپور مهریز با همکاری پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی این شهرستان به مناسبت روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی برنامه های ویژه ای متناسب با شعار انتخابی ایکوموس برگزار کرد.