نوشته‌ها

برگزاری آیین گنبد طلا (گم تلا) در روستای هرابرجان در روز مروست

آیین سنتی گنبد طلا در روستای هرابرجان مروست برگزار شد.