نوشته‌ها

بررسی برنامه‌های عملیاتی میراث فرهنگی یزد در نیمه اول سال ۱۴۰۲

برنامه‌های عملیاتی سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد در نیمه اول ۱۴۰۲ بررسی و تشریح شد.