نوشته‌ها

سیزده فروردین باغ جهانی دولت‌آباد و پهلوان پور تعطیل هستند

پردیس‌های جهانی دولت‌آباد و پهلوان پور واقع در شهرستان‌های یزد و مهریز در روز 13 فروردین تعطیل خواهند بود.