نوشته‌ها

امروز بازدید از موزه‌ها برای معلمان و اساتید دانشگاه رایگان است

روز سه‌شنبه تمامی معلمان، آموزگاران و اساتید دانشگاه با ارائه کارت شناسایی می‌توانند از موزه‌های استان به‌صورت رایگان بازدید کنند.