نوشته‌ها

دوره آموزشی مجازی بازآموزی راهنمایان گردشگری در استان برگزار شد

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد از برگزاری دوره آموزشی بازآموزی راهنمایان گردشگری در زمینه میراث فرهنگی و صنایع دستی خبرداد.