نوشته‌ها

یزد تنها استان دارای معاونت گردشگری کشور/ ایجاد دفتر زیرساخت و گردشگری ذیل معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری

استاندار یزد اظهار داشت: «ایجاد معاونت گردشگری در استانداری دنبال شد و در حال حاضر تنها استانی که عنوان گردشگری به یکی از معاونت‌های استانداری الحاق شده، استان یزد است.»