نوشته‌ها

اجرای دوره آموزشی اولین گروه مهمانداری شرکت یزد ایر

اولین دوره آموزشی گروه مهمانداران شرکت یزد ایر برگزار شد.