نوشته‌ها

برگزاری نشست تخصصی گردشگری انجمن مهر و میراث شهرستان بافق

اولین جلسه انجمن مهر و میراث شهرستان بافق، با حضور مسئولین و اعضای انجمن در محل سالن جلسات شهرداری بافق تشکیل گردید.