نوشته‌ها

سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد منصوب شد

در حکمی از سوی معاونت امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد منصوب شد.

انتصاب سرپرست اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان اردکان

سرپرست جدید اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردکان منصوب شد.

انتصاب سرپرست معاونت گردشگری استان یزد

سرپرست معاونت گردشگری، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد منصوب شد.

انتصاب سرپرست جدید پایگاه ملی بافت تاریخی شهر اردکان

مراسم معارفه سرپرست جدید پایگاه ملی بافت تاریخی شهر اردکان برگزار شد.

انتصاب سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد

در حکمی از سوی معاونت امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد منصوب شد.

انتصاب سرپرست جدید اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان اردکان

سرپرست جدید اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردکان معرفی شد.