نوشته‌ها

برگزاری انتخابات جامعه حرفه ای هتلداران و واحد‌های اقامتی و پذیرایی یزد

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد خبر داد: انتخابات جامعه حرفه ای هتلداران و واحد‌های اقامتی و پذیرایی یزد برگزار شد.