نوشته‌ها

مجری برگزاری برنامه‌های فرهنگی ثبت جهانی یزد؛

در برگزاری رویدادهای ثبت جهانی از ظرفیت جامعه محلی برخوردار شدیم

مجری برگزاری برنامه‌های فرهنگی سالروز ثبت یزد در فهرست آثار جهانی گفت: «تمام برنامه‌ها با محوریت میراث ناملموس، هویت و فرهنگ یزد تدوین و تدارک دیده‌شده است و سعی کردیم در این حوزه از ظرفیت جامعه محلی بهره‌مند شویم.»