نوشته‌ها

برگزاری جشنواره غذاهای محلی ایران زمین با حضور اقوام مختلف ایران در استان یزد

اولین دوره جشنواره غذاهای محلی ایران زمین در شهر میراث جهانی یزد با حضور اقوام مختلف ایران در مردادماه سالجاری برگزار خواهد شد.