نوشته‌ها

هرگونه اقدام عمرانی در باغشهر تاریخی مهریز باید با هماهنگی میراث فرهنگی انجام شود

به منظور بررسی مسائل باغشهر ثبتی و تاریخی مهریز و تعامل بیشتر شهرداری و میراث فرهنگی ، جلسه ای در محل دفتر دادستان مهریز، تشکیل شد.