نوشته‌ها

محمودیان در بازدید از کارگاه‌های اردکان:

اقتصاد پاک صنایع‌دستی در اردکان گسترش یابد

معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بازدید از کارگاه‌های کاربافی شهرستان اردکان گفت: «این هنر صنعت می‌تواند یکی از زمینه‌های رونق اقتصادی اردکان باشد.»