نوشته‌ها

اقامه نماز و مناسبات دینی و فرهنگی مبنای برنامه‌ریزی نوروز باشد

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در مورد رویکردهای فرهنگی دولت کنونی گفت: «مناسبات دینی مذهبی، مسئله اقامه نماز و سایر مسائل فرهنگی و صنفی باید موردتوجه و مبنای برنامه‌ریزی با استفاده از تجارب سال‌های گذشته باشد.»