نوشته‌ها

افزایش وسعت بافت های تاریخی ثبتی استان در سال گذشته

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد گفت: با ثبت بافت های تاریخی مهریز، مروست و ترکان در سال گذشته وسعت بافت های تاریخی استان افزایش یافت.