نوشته‌ها

استاندار یزد تأکید کرد:

لزوم اعتمادسازی بین گردشگران با بازارهایی سالم

استاندار یزد بابیان اینکه اعتمادسازی و جلب رضایت گردشگران باید در زنجیره گردشگری رعایت شود، گفت: «از قیمت تخم‌مرغ تا نرخ هتل‌ها و هر قیمتی نباید خارج از نرخ نامه و مصوبه باشد تا موجب نارضایتی شود.»