نوشته‌ها

اصالت تعزیه در استان یزد/ تعزیه‌خوانی به‌قدمت قاجار در روستای توت اردکان

احیای تعزیه‌خوانی در بسیاری از نقاط کشور انجام شده، اما به نظر می‌رسد در برخی مناطق، روش‌های جدید تعزیه‌خوانی سبب شده تا اصالت تعزیه‌خوانی کم‌کم به حاشیه برود و بزرگان تعزیه‌خوانی در این مناطق، از برگزاری آیین‌های جدید تعزیه ابراز نگرانی می‌کنند.