نوشته‌ها

اسکان اضطراری مسافران شیراز در استان یزد

بخش عمده ای از مسافرینی که در مسیر بازگشت از شهر شیراز بودند، در استان یزد اسکان داده شدند.