نوشته‌ها

استقبال گردشگران نوروزی از باغ جهانی پهلوانپور مهریز

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان یزد گفت: باغ جهانی پهلوانپور مهریز مورد استقبال گردشگران نوروزی قرار گرفت.