نوشته‌ها

استاندارد سازی 50 واحد اقامتی در یزد

سرپرست معاونت گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد گفت: تاکنون 50 واحد اقامتی در استان یزد گواهی نامه استاندارد دریافت کرده اند.