نوشته‌ها

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور:

استانداران نقشی کلیدی در توسعه زیرساخت‌ها و رونق صنایع‌دستی دارند

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور بابیان این‌که صنایع‌دستی در هر استان با توجه ویژه متولیان استانی خصوصاً استانداران می‌تواند در اولویت برنامه‌های استانی باشد، گفت: تأکید وزارت کشور و وزارت میراث‌فرهنگی و به‌خصوص دولت سیزدهم در توسعه و رونق صنایع‌دستی نشان می‌دهد که استانداران در رأس توجه و اهمیت به این حوزه قرار دارند.