نوشته‌ها

از ابتدای سال تاکنون؛ آموزش بیش از هزار و ۶۰۰ نفر در حوزه گردشگری

از ابتدای سال تاکنون حدود ۵۰ دوره آموزشی به منظور توانمند سازی نیروی انسانی در حوزه گردشگری در استان یزد برگزار شده است.