نوشته‌ها

میر محمدی:

توسعه دیپلماسی فعال زیلو را از مهمان ویژه وزارت انتظار داریم

نماینده مردم میبد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «بازاریابی و دیپلماسی فعال در عرصه معرفی و فروش زیلو انتظاری است که از حضور مهمان ویژه وزارت داریم.»