نوشته‌ها

مدیرعامل شهرک نمایشگاه‌های بین‌المللی استان یزد

نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی یزد از تنوع و کیفیت برخوردارست

مدیرعامل شهرک نمایشگاه‌های بین‌المللی استان یزد از کیفیت و تنوع بهتر نمایشگاه صنایع‌دستی استان یزد نسبت به سال گذشته خبر داد.