نوشته‌ها

معاون صنایع دستی استان یزد؛

هنر احرامی بافی در یزد احیاء می شود

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان یزد از احیاء هنر احرامی بافی در این استان خبر داد.