نوشته‌ها

اجرای طرح مرمتی مشترک شهرداری و میراث فرهنگی

رئیس شورای اسلامی شهر یزد از اجرای طرح مشترک مرمت بناهای تاریخی توسط شهرداری و میراث فرهنگی خبر داد.