نوشته‌ها

یزد تنها شهر ایران در بین ۲۴ اثر منتخب سایت یونسکو

یزد، به عنوان تنها شهر ایران در بین 24 اثر منتخب یونسکو به منظور معرفی اقدامات انجام شده در دوران شیوع بیماری کرونا انتخاب شد.