نوشته‌ها

برخورد جدی با اتصال فاضلاب به قنات های شهری

مدیر پایگاه قنات های زارچ و حسن آباد مهریز یزد گفت: با کسانی که فاضلاب های خود را به قنات های شهری متصل کنند برخورد قانونی خواهد شد.