نوشته‌ها

ابنیه و محورهای تاریخی تفت مرمت و ساماندهی می‌شود

ابنیه و محورهای تاریخی شهر تفت با مشارکت شهرداری تفت مرمت و ساماندهی می‌شود.