نوشته‌ها

برگزاری کارگاه ۳ روزه آشنایی با قنات و سازهای وابسته ویژه راهنمایان گردشگری یزد

مدیر پایگاه میراث جهانی قنات زارچ از برگزاری کارگاه ۳ روزه‌ آشنایی با قنات و سازهای وابسته ویژه راهنمایان گردشگری یزد خبر داد.
مدیر پایگاه میراث جهانی قنوات یزد:

حمایت از قنوات نیازمند اقدام ملی است

مدیر پایگاه میراث جهانی قنوات یزد گفت: ثبت جهانی این میراث ارزشمند به‌منزله حمایت کشوری از این قنوات است و باید به این مهم نگاه ویژه داشت.