نوشته‌ها

امام‌جمعه بخش مرکزی یزد:

نمادهای شهر تاریخی یزد باید حفظ شود

امام‌جمعه بخش مرکزی یزد به بادگیرها به‌عنوان یکی از نمادهای یزد اشاره و بر حفظ این بادگیرها به عنوان نمادهای شهر تاریخی یزد تاکید کرد.