نوشته‌ها

پایش و آسیب‌شناسی هسته مرکزی گردشگری نوروزی بافت تاریخی شهر میراث جهانی یزد

سرپرست پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد گفت: پایش و آسیب‌شناسی هسته مرکزی گردشگری نوروزی بافت تاریخی شهر میراث جهانی یزد تدوین شد.