نوشته‌ها

آزاد سازی حریم بصری امیرچخماق/ نگین تیموری پنهان در میدان امیرچخماق یزد هویدا می شود

مدیرپایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد از تخریب یک ساختمان الحاقی در میدان امیرچخماق و آزاد سازی بصری این بنا خبرداد.