نوشته‌ها

آتشکده زرتشتیان یزد موریانه زدایی شد

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد گفت: در پی گزارش انجمن زرتشتیان یزد مبنی بر آسیب موریانه در قسمتهایی از آتشکده یزد، پایش و بررسی بنا توسط کارشناسان گروه تحقیقات و کنترل عوامل بیولوژیک پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی استان یزد انجام شد.