نوشته‌ها

مرمت آب انبار قاجاری در بافت تاریخی اردکان

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان اردکان از مرمت آب انبار قاجاری واقع در بافت ثبتی شریف آباد اردکان اردکان خبر داد.

احیای بادگیر آب انبار قاجاری کوشکنو در اردکان

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان اردکان از احیاء و بازسازی بادگیر آب انبار قاجاری کوشکنو در بافت تاریخی اردکان خبر داد.

آب انبار قاجاری نجم آباد یزد ساماندهی شد

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان یزد گفت: آب انبار نجم آباد یزد مرمت و بازسازی شد.

مرمت آب انبار قاجاری در روستای هدف گردشگری هرفته مهریز

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مهریز گفت: آب انبار هرفته مهریز مرمت و بازسازی می شود.

آب انبار قاجاری لرد آسیاب مرمت شد

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد گفت: آب انبار قاجاری لرد آسیاب یزد مرمت و بازسازی شد.