نوشته‌ها

یزد

آبان در دیار کویری یزد انار می‌بارد!

آبان است و دومین ماه پاییز؛ ماه آب‌ها و بارش‌های پاییزی! اما در دیار کویری یزد باران یاقوت می‌بارد! در این دیار انار می‌بارد!